torsdag, juli 01, 2010

Færda-lagFærda-lag for Inge Jonny frå Austevoll (nr 2 frå venstre). Han har vore fiskar her oppe først etter torsk og så etter reker. Dei andre på biletet er El Huari - palleteringsformann(nr 1 frå venstre), Jonny - kaisjef/bryggeformann (nr 3 frå venstre) og Ståle - daglig leder.